INSTRUMENTS - Inovacija, razvoj, kvalitet

BosnianEnglish

Katalog proizvoda

E-mail Aktuelnosti


Početna
Procesni ventili

Široka paleta procesnih ventila sadrži ventile sa kosim sjedištem, kuglaste ventile, membranske ventile i ventile sa zakretnim upravljanjem koji se pogone električnim, pneumatskim ili ručnim putem.

Burkert sistemi procesnih ventila se nude u ON/OFF ili analognim izvedbama.

Jedinice sa upravljačima sa decentralizovanom inteligencijom su razvijani sa namjerom da se mogu ugraditi na skoro svaki procesni ventil. Sadrže pozicioner i PID upravljač koji se lako povezuje sa senzorom.

Predenosti su očigledne: programibilne karakteristike protoka i poboljšani način komunikacije koji optimizuje ukupne troškove.

Procesni ventili

 
Mjerenja diferencijalnog pritiska


VEGADIF 55: Za mjerenja diferencijalnog pritiska, nivoa i protoka

Vegadif

 

Mjerni princip
Odvojne membrane transmitera diferencijalnog pritiska su odvojene postojećim pritiscima. Napunjeno ulje odašilje ovaj pritisak do poluprovodnika mjernog mosta, diferencijalnog tlačno ovisnog izlaznog signala koji je izmjeren i koji se dalje obrađuje. Prednosti ovog senzora su visok pritisak sistema i do 24 bar, odlična dugotrajna pouzdanost i veoma visoka jednostrana otpornost preopterećenja.

 

Saznaj više...
 
Certifikati

   ABB Drive Certificate   SIPOS Drive Certificate


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Online Alati - ABB frekventni regulatori

DriveSize

DriveSize - Online alat za dimenzioniranje frekventnih regulatora i motora.

DriveUpgrade - Online alat za odabir novije zamjene za stari frekventni regulator.

 

Online Alati - SIPOS aktuatori

 Jednostavan i pregledan online alat za odabir odgovarajućeg aktuatora proizvođača SIPOS u skladu sa zahtjevima Vaše aplikacije.

 

SIPOS

 

Online Alati - VEGA mjerači i senzori

                                                       VEGAfinder
VEGAPomoću ovog online alata možete jednostavno specificirati aplikaciju i dobiti preporuku za najpogodniji mjerni princip.

VEGAconfigurator
Ako ste odabrali pogodan mjerni princip ovim alatom možete uređaj prilagoditi zahtjevima.Svi detalji uređaja poput: kućišta, elektronike i procenih priključaka mogu jednostavno biti odabrani preko ove online aplikacije.

 

Aktuelnosti

Izvorište "Vrutak" snabdijeva pitkom vodom grad Visoko. Da bi se omogučilo daljnje napajanje i nesmetano snabdjevanje, izvšili smo rekonstrukciju mjerno-upravljačke opreme, monitoring sistema i SCADA-e. U tu svrhu izradili smo Idejno-tehničko rješenje sa kompletim inžinjeringom nove mjerno-upravljačke opreme. Projektno riješenje je urađeno na platformi  PLC-a i SCADA-e.

Saznaj više...
 

Uspješno smo izvršili rekonstrukciju i modernizaciju dva 0,4 kV postrojenja, Napajanje nužnih potrošača i Otpreme šljake Bloka 7. Postrojenje napajanja nužnih potrošača smo zamijenili prema postojećem, dok na postrojenju otpreme šljake smo uradili podjelu na dvije sekcije preko prekidača spojnog polja i ugradnju komandnog pulta.

Saznaj više...
 


Rekonstrukciju bunkera šljake i ugradnja pogona na šiberima u TE Kakanj smo riješili pomoću hidrauličnog agregata, ventila, cijevi i cilindara. Lokalno i daljinsko upravljanje je omogučeno preko glavnog ormarića kao i pomoćnih lokalnih ormarića smještenih pored svakog cilindra.

Saznaj više...
 

Naša firma je izradila kompletne projekte za ormare upravljanja sušarama, velikog i malog silosa u Drvoproduktu Ilijaš. Projektna dokumentacija obuhvata tehničke propise i standarde, proračune presjeka napojnih vodova i struja kratkog spoja, proračune uzemljenja...
Saznaj više...
 
Da li želite posao u firmi INSTRUMENTS?
 
Free Joomla Templates